Bericht 2

Je hebt vaak een human in the loop. Dit wil zeggen dat AI niet de finale beslissing maakt. Er gaat altijd iemand zijn die de predicties gaat bekijken of deze juist zijn. Want een AI is nooit foutloos. Als er een belangrijke beslissing gebeurt is er een mens die op die basis de eindbeslissing moet geven op wat de AI heeft voorspeld.

Tot waar we de grens trekken bij een AI-systeem komt op Use Case tot Use Case aan. Bijvoorbeeld in de manufacturing: Een AI-systeem gaat de kwaliteitscontrole doen van tapijten, als een AI- systeem dan fout is en het tapijt zou eigenlijk niet in orde zijn is dit niet zo een ramp. In zo een zaken mag een AI wel een eindbeslissing nemen.  Een AI mag geen eindbeslissing geven als het om mensen gaat, het leven van mensen en als het een grote invloed heeft op de maatschappij.

Bericht 1

dit is de introtekst.

Dit werkstuk vormt het einde van mijn Bacheloropleiding Netwerkeconomie met als afstudeerrichting Digital Entrepreneur aan de Howest in Kortrijk.

Op school en daarbuiten is mijn kennis op 3 jaar over Artificiële Intelligentie alleen toegenomen. Ik ben zeer blij dat ik mijn werkstuk over deze technologie kon schrijven. Toch,  was deze laatste periode  zeer druk en stressvol maar dit resulteerde in nog extra kennis over dit onderwerp. Dit is zeker niet de laatste keer dat je mij hoort praten over AI.

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken die mij geholpen hebben met dit werkstuk.